Pravidla serveru

Prosím, nebuď potróblenec (hantec: hlupák). Chovej se líp, než jak chceš aby se ostatní chovali k tobě. <3

Využíváním služeb projektu “Brno v kostce” souhlasíte s těmito pravidly a zavazujete se je dodržovat, a to na herním Minecraft serveru i při komunikaci jinými officiálními kanály projektu (mail, Discord, GitHub…). Porušení pravidel může být potrestáno například vyloučením ze serveru.

Jednejte s ostatními s úctou.


Není nutné říkat nebo dělat věci za účelem toho, aby se ostatní cítili špatně nebo rozzlobeně. Trolling, obecně definovaný jako provokování, také není povolen. Toto pravidlo také zahrnuje zákaz útočení na ostatní hráče, kteří nemají zapnuté PvP. Zesměšňování nebo slovní napadání ostatních hráčů je zakázáno, zejména jakékolv chování podněcující nenávist vůči osobám na základě sexuální orientace, příslušnosti k etnické skupině, rase apod.
Na serveru je přísně zakázána jakákoliv forma šikany druhých a šíření dezinformací za účelem poškození serveru a jeho hráčů. Potrestáno může být také ironické, sarkastické nebo arogantní chování, mystifikace hráčů nebo vydávání se za někoho jiného.
Nepoškozujte zbytečně prostředí serveru, zejména budovy vytvořené jinými hráči. Tento server je především určen na to zahrát si Minecraft v prostředí Brna, tak toto prostředí, prosím, rozumně udržujte.

Vyhněte se ofenzivnímu obsahu.


Jakékoliv vulgarity, zejména když jsou zaměřeny na ostatní, jsou zakázány. Ofenzivní skiny, názvy předmětů/mobů, minecraftové struktury i jména hráčů (nick) nejsou povolena. Za ofenzivní jsou považovány napřiklad prvky nacismu, fašismu, urážek náboženství, nahoty, obsahu pro dospělé, rasismu.

Podvádění není tolerováno.


Podvádění ve všech formách je zakázáno. Za podvádění se považuje cokoliv, co poskytuje nefér výhodu oproti ostatním hráčům. Je zakázáno používat módy, cheaty nebo hack clienty, které takovou výhodu poskytují. Hráči se nesmí připojovat s jakýmikoliv nepovolenými modifikacemi v Minecraftu, i když by takové modifikace na serveru nevyužívali. Server má možnost ověřit existenci hack clientu.
Je například zakázáno používat autoclicker nebo double/triple click, a to včetně těch, které jsou integrované v myši. Zakázán je například také X-Ray resourcepack pro hledání surovin. Povolená je minimapa a damage indikátor. Používání alternativních klientů, jako je Lunar Client, Badlion Client nebo LabyMod, je na vlastní riziko. V případě vypnutého chatu v MC hráč jedná na vlastní riziko a pokud se z důvodu vypnutí chatu vyskytnou nějaké chyby, nebude se na ně brát ohled.

Udržujte chat vhodný i pro rodinu.


Chat by měl být přátelský pro rodiny. To znamená, že některá témata nejsou v chatu povolena. Patří mezi ně například diskuse o sexu, drogách a jakýchkoliv dalších ofensivních tématech. Konverzacím o těchto tématech se, prosím, vyhněte nebo je přesuňte jinam.

Reklama je zakázána.


Je přísně zakázáno využívat server k publikování jakékoliv reklamy. Za reklamu je považován odkaz nebo název YouTube kanálu, odkazy na video, název nebo IP adresa jiného Minecraft serveru, odkaz na Discord, odkaz na Twitch, web či Facebook jiného projektu apod. Výjimka z tohoto pravidla platí jedině po domluvě se členy týmu Emcify například pro YouTubery zmiňující svůj kanál. Jakékoliv aktivity za účelem prodeje účtů nebo služeb jsou na serveru zakázané.

Nespamujte ostatní.


Spamování znamená zasypávání chatu nadbytečnými zprávami. Nedělejte to. Je přísně zakázáno spamovat chat stejnými či podobnými opakovaně odesílanými zprávami, či nadměrné psaní Caps Lockem a další.
Toto pravidlo se týká také spamování příkazů, které se v chatu nemusí nutně zobrazovat.

Nezneužívejte chyby serveru.


Nezneužívejte, prosím, žádného bugu ani chyby serveru. Pokud nějakou chybu na serveru najdete, budeme rádi, když ji nahlásíte na našem GitHubu.

Vyhněte se používání více účtů.


Hráč může mít na serveru zaregistrovaných více účtů a hrát za libovolný z nich za předpokladu, že na žádném účtě nemá aktivní trest. Pokud má aktivní ban, je hráč povinen počkat do doby, než mu trest vyprší nebo kontaktovat přímo tým Emcify pro unban. V opačném případě může být zabanován i další účet. Prosím, nepoužívejte alternativní účty/účty přátel pro to, abyste získali více, než byste obvykle získali na jednom účtu.